Ant kalno gluosnys

Džium džium džium…

C        (G)              C     C    (G)         C        
Ant kalno gluosnys, pakalnėj šulnys
C                                       G                 C
Ten stovėjo mergužėlė pati sau viena

Jojo bernelis, žirgo girdyti
Sustok, palauk, mergužėle, duok žirgui vandens

Negaliu stovėt, su tavim kalbėt
Šalta rasa, o aš basa, nušals kojelės

Še tau skrandutė, vyniok kojeles*
Kai duos Dievas jomarkėlį, pirksiu kamašus

Tu nepirki man, nusipirki sau 
Turiu tėvą ir momutį – nupirks man dvejis

* tolesnius dainos žodžius dainuoja įraše iš Punsko (žemiau)

Jūrų skautai:

The Chuckleheads:

Lietuvių liaudis: